School voor interconfessioneel vmbo, mavo en gemengde leerweg
Wil je een extra vak volgen dat op school niet wordt aangeboden? Denk je dat je op een ander niveau beter tot je recht komt? Laat je zien dat je meer in je mars hebt? Samen zorgen SG Nelson Mandela, SG Antoni Gaudí, SG W.J. Bladergroen en SG Gerrit Rietveld dat je de kans krijgt die je verdient. Rondom het vernieuwde binnenplein op het Scholeneiland liggen de vmbo-scholen van de Purmerendse ScholenGroep. Elke school heeft zijn eigen domein, maar doordat de scholen zo dicht bij elkaar liggen en samenwerken binnen de PSG, zijn ze in staat om hun leerlingen extra perspectief te bieden.
Mavo/havo-klassen op Mandela en Gaudí
Leerlingen met een mavo-advies en havo-potentie, kunnen naar de mavo/havo-klas op SG Nelson Mandela of SG Antoni Gaudí. Wie voldoet aan de normen, is welkom!
Van kader naar mavo
Eersteklas kaderleerlingen op het Rietveld die voldoen aan de normen, kunnen overgaan naar de tweede klas mavo op Mandela of Gaudi.


1Bladergroen - Gaudí - mbo2Gaudí - Rietveld - mbo3Rietveld + Mandela
Voorbeelden van doorstroom (maar er zijn er nog veel meer ...)


martijn reuver 7okt13siteDe leukste schooljaren van mijn leven
Martijn Reuver, een stoere gast van 17 jaar, volgt een opleiding ICT-beheer op het mbo. Afgelopen juni heeft hij zijn mavo-diploma gehaald op SG Antoni Gaudí. Hij begon zijn schoolloopbaan op SG W.J. Bladergroen.

1De toetsen in groep 8 wezen uit dat Martijn vmbo-t aankon, maar hij was niet sterk in plannen en zou het beste tot zijn recht komen in een kleine klas. Hij kreeg een kaderadvies met leerwegondersteuning mee van zijn basisschool. De enige school die de juiste begeleiding kon geven was SG W.J. Bladergroen. Aanvankelijk zag Martijn dit niet zo zitten maar dat veranderde snel: "Als ik heel eerlijk moet zijn, dan heb ik op Bladergroen de leukste twee schooljaren van mijn leven gehad." Hij kwam terecht in een klas met vijftien leerlingen. "Er was geen groepjesvorming; de hele klas ging met elkaar om en de leraren zijn ook echt gewoon leuke leraren. Iedereen had wel wat maar je accepteerde elkaar zoals je was."

Hij deed het prima. Martijn kreeg de hulp die hij nodig had en zijn cijfers waren uitstekend. Zijn mentor zorgde er voor dat Martijn het tweede schooljaar op theoretisch niveau kon volgen. Ook dat ging goed en Martijn wilde wel naar Gaudí. Samen met zijn mentor en zijn ouders gingen de twee scholen in overleg om de overstap van Martijn te bespreken. Ook op Gaudí werd Martijn goed begeleid en dit jaar heeft hij daar moeiteloos zijn mavodiploma gehaald. "Nou, moeiteloos ... ik ben best wel laat begonnen met leren. Ik heb wel heel erg gestresst aan het eind van het jaar want ik stel dingen vaak tot het laatst uit en moet dan als een speer alles doen. Zelfs de laatste uurtjes hebben meegeteld. Vooral wiskunde was spannend, maar uiteindelijk heb ik het toch gehaald."

Jeroen Reuver, vader van Martijn
Bladergroen was destijds de enige school die Martijn de begeleiding kon bieden die hij nodig had. Gaandeweg hebben we de school leren kennen. De eerste kennismaking was met mentor Gerard Horstman. Met hem hadden we een goede klik, dat gaf vertrouwen. Martijn kwam in een kleine klas met vijftien leerlingenen voelde zich al heel snel op z’n gemak. Hij deed het goed. Hij zei altijd dat hij geen huiswerk had, maar toch zagen we alleen maar cijfersboven de zeven verschijnen. “Martijn is een beetje een dromer,” zei de mentor, “maar ik denk dat hij theoretisch niveau aankan.”

Gerard Horstman, mentor van Martijn
Als mentor vang je je leerlingen op en zwaai je ze uit op de laatste dag. We kennen hun dossiers voor ze binnenlopen. Elk kind verdient een kans. We zitten daar ook bovenop; we zorgen dat de leerlingen in de klas elkaar accepteren en een team vormen. Bij Martijn had ik al snel door dat hij slim is. Hij is hier echt gegroeid en had het zichtbaar naar zijn zin. Afgelopen zomer kwam hij langs om zijn mavo-diploma te laten zien en stelde een reunie voor met zijn oude klas. Het is gewoon een gouwe jongen. Hij heeft niet eens zo hard geleerd en is toch geslaagd. Dat geeft te denken: wat als hij wel gaat leren? Ja, ik denkdat Martijn uiteindelijk hbo-niveau aan kan.


Roos en Brigitte Maas katern okt13 siteLiever een mix van praktijk en theorie

Roos Maas, 17 jaar, is net begonnen aan het tweede jaar van de mbo-opleiding verpleegkundige. Op de middelbare school is ze van de mavo op SG Antoni Gaudí overgestapt naar het kaderberoepsgerichte vmbo op SG Gerrit Rietveld.

2Met een basisschooladvies voor de mavo op zak, koos Roos voor SG Antoni Gaudí. Daar zat ze in een 'Ivar' klas waar zelfstandig plannen en zelf reflecteren op je voortgang centraal stond. "Ik kwam tot de ontdekking dat ik daar eigenlijk veel moeite mee had. Ik werd er wel begeleid maar uiteindelijk moest ik steeds meer op mijn tenen gaan lopen. Na twee jaar heb ik besloten naar de kaderopleiding te gaan. Mijn cijfers op Gaudí waren goed genoeg, maar ik had wat meer rust in mijn hoofd nodig." Mentor De Boer en haar ouders waren het met haar eens en er werd contact gelegd met het Rietveld.

De overstap van Gaudí naar Rietveld (toen nog 'College voor Beroepsonderwijs') verliep zonder problemen. Ze kon van start in de derde klas kader zorg en welzijn. Het viel docenten op dat Roos snel was afgeleid en daar had ze van bij het leren. "Ze hadden wel door hoe ik in elkaar zat en ondersteunden me. Bij toetsen kon ik bijvoorbeeld met een koptelefoon naar muziek luisteren zodat ik me beter kon concentreren en mijn examens kon ik apart, op een rustige plek, afleggen. Mijn mentor stemde alles tevoren af met de andere docenten. Het verliep allemaal vlekkeloos." Die begeleiding ging gelukkig zonder veel poespas: "Ik wilde een zo normaal mogelijke schooltijd. Het ging er meer om dat ik wist dat, als ik aangaf hulp nodig te hebben, dat die er zou zijn. Dat alleen al gaf een enorme rust." Nu ze de opleiding verpleegkundige volgt op het Regio College, dat in het zelfde gebouw is gevestigd als haar vorige school, loopt ze nog dagelijks haar oude docenten van het vmbo tegen het lijf. "Ik vind het leuk om ze weer te zien en je merkt dat ze het leuk vinden om jou te zien. Ze weten wat ik nu doe en zijn nog altijd heel belangstellend."

Brigitte Maas, moeder van Roos
Ik ben, behalve de moeder van Roos, ook docente op SG Gerrit Rietveld. Roos heeft er nooit last van gehad, dat haar moeder docent op school is. Ik hoorde wel eens wat in de lerarenkamer en wist wat er speelde. De manier waarop Roos is geholpen, hoort bij ons werk. Je signaleert wat er speelt bij het kind en daar handel je naar. Het draait altijd om de leerling en de vraag ‘Wat heb je nodig om goed te kunnen leren en functioneren op school?’


E
Vivian en Lisanne okt13 katern siteen extra taal komt altijd van pas

Sinds begin oktober krijgen Lisanne Donker, 14 jaar, en Vivian Nguyn, 15 jaar, derdejaars kaderleerlingen op SG Gerrit Rietveld, het vak Duits op SG Nelson Mandela. Ze vinden de taal zo leuk, dat ze het graag als extra vak, boven op hun gewone lesprogramma,willen volgen. Dat kan: op het Nelson of opGaudí.

W3aarom willen jullie zo graag een extra vak als Duits volgen?
Lisanne: Ik wist vorig jaar al dat ik door wilde gaan met Duits omdat ik het gewoon een heel leuke taal vind. En omdat ik later een evenementenbureau wil opzetten, heb ik een tweede taal in mijn pakket nodig.
Vivian: Ik wil gewoon een extra taal leren voor later, misschien komt het van pas.

Kun je dat zomaar doen; een extra vak op een andere school volgen?
Lisanne: Je moet er wel echt willen. Met mijn ouders had ik de afspraak dat we eerst een paar weken zouden kijken of ik de lesstof op het Rietveld aan kan. Dat ging prima en nu heb ik, samen met Vivian en Levi, Duits op het Mandela.
Vivian: Er waren wel meer leerlingen die Duits wilden doen maar toen ze hoorden dat je daar elke week drie of vier uur extra les voor moet volgen, vonden ze het te veel.

Nu volg je dus les op twee scholen. Is dat niet ingewikkeld?
Lisanne: Nee hoor, dat valt best mee. We hebben een leuke klas op het Rietveld maar kennen nog heel veel mensen op Mandela. Daar hebben we tenslotte twee jaar op gezeten en het was er erg leuk.
Vivian: Ik ook. Niet uit heimwee of zo, maar ik vind het Nelson ook gewoon leuk. En we kennen de leerlingen in de Duitse les nog allemaal van vorig jaar.

AANMELDEN 2018 trans260