School voor interconfessioneel vmbo, mavo en gemengde leerweg
Van PO naar VO; van leidend naar bindend!

Scholen in het primair en voortgezet onderwijs in de regio Waterland hebben zich verenigd in het samenwerkingsverband VO/SVO Waterland. Samen hebben zij de overgang van het primair naar het voortgezet onderwijs vastgelegd in een protocol; de zgn. Waterlandse Overstap.

Dit protocol wil het proces van de overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs van elke leerling zo goed mogelijk laten verlopen. Het basisschooladvies, de schoolkeuze, de aanmelding en de inschrijving van de leerling op een school voor voortgezet onderwijs staan hierbij centraal.

De Waterlandse Overstap volgt de landelijke wet- en regelgeving. Het schooladvies van het primair onderwijs was leidend in de overstap naar het voortgezet onderwijs en zal dat ook in de toekomst (schooljaar 2015-2016 en verder) blijven. In de nieuwe wet- en regelgeving krijgt het advies van de basisschool nog meer nadruk en wordt het bindend.

AANMELDEN 2018 trans260