School voor interconfessioneel vmbo, mavo en gemengde leerweg
Wat bieden we aan op SG Antoni Gaudí?
SG Antoni Gaudi is een school met een eigen onderwijsconcept: 'Gaudí-leren'.
Dit concept is gebaseerd op onze overtuiging dat leren draait om persoonlijke ontwikkeling en dat leren daarnaast een sociaal proces is: leren doe je niet alleen. De huidige maatschappij vraagt om sterke individuen, maar ze moeten wel goed kunnen samenwerken. Iedereen levert zijn eigen bijdrage en daarbij hebben we elkaar nodig.  We vinden het belangrijk om te delen; we vieren onze successen. Leerlingen presenteren daarom de opbrengst van talent-uren aan elkaar. Bovendien worden de ouders regelmatig uitgenodigd om voorstellingen of tentoonstellingen te komen bekijken.

Vaardigheden
Onze wereld vraagt om een persoonlijke manier van werken, leerlingen leren dus:
  •     informatie te verwerven en er betekenis aan te geven
  •     kritisch te denken
  •     nieuwe situaties creatief te benaderen.

Ook de sociale vaardigheden zijn belangrijk dus ze leren:
  •     goed te communiceren
  •     samen te werken
  •     initiatieven te nemen: een actieve houding te hebben.
 
Talent-uren
In talenturen gaan leerlingen op zoek naar de eigen talenten. In de talenturen worden cursussen aangeboden in verschillende leergebieden; bijvoorbeeld kunst, cultuur, wetenschap of sport. De leerlingen maken elke periode een keuze en kunnen zo hun talenten ontdekken en ontwikkelen.

Begeleidings-uren
Tijdens de begeleidingsuren wordt extra begeleiding op cognitief gebied aangeboden. Deze uren worden per periode een aantal weken aangeboden. Ze vinden op een ander moment plaats dan de talenturen. Zo kunnen leerlingen die extra begeleiding nodig hebben ook hun talenten blijven ontdekken.

Coaching
De persoonlijke ontwikkeling wordt gevolgd en vastgelegd in het portfolio. Het portfolio is het onderwerp van het portfoliogesprek, waarbij de leerling met de mentor praat over de groei en ontwikkeling en waarin steeds nieuwe doelen gesteld worden. Het portfolio, waarin leerlingen ook hun persoonlijke successen verzamelen, wordt aan de ouders of verzorgers gepresenteerd.

Kennis
Kennis opdoen is erg belangrijk. We besteden daar aandacht aan in de kernvakken. Leerlingen leren de informatie die ze verwerven goed te begrijpen en te combineren, zodat ze het op verschillende manieren kunnen toepassen.

Op Gaudí hebben wij afgesproken dat we korte klassikale instructie geven waarna leerlingen zelfstandig aan het werk gaan en de docent rond loopt om individuele instructie te geven. Binnen de kernvakken krijgen de leerlingen per week een taak. Per vak worden er opdrachten gegeven waarbij de kennis wordt vergroot, geïnterpreteerd en toegepast. De taken van alle vakken staan samen op de weekplanner. Op de weekplanner tekenen de docenten de opdrachten af.

AANMELDEN 2018 trans260