School voor interconfessioneel vmbo, mavo en gemengde leerweg
Biologie is een vak van de natuurwetenschappen, net als natuurkunde en scheikunde. Biologie gaat over alles wat leeft. Je leert bij biologie dus veel over planten, dieren, schimmels, bacteriën én je eigen lichaam.

Bio

Ook kijken we naar voeding, de aarde en de invloed van mensen op de aarde.

In de onderbouw en bovenbouw doe je ook verschillende practica. Zo ga je aan het werk met de microscoop, bouw je een hart en een arm na en bekijk je echte organen.

Foto’s: leerlingen uit klas 3 beelden de fotosynthese uit.

bio1 Bio2
Bio3

AANMELDEN 2018 trans260