School voor interconfessioneel vmbo, mavo en gemengde leerweg

Scheikunde is een ander woord voor chemie. Scheikunde is, naast natuurkunde en biologie, één van de natuurwetenschappen. Chemici houden zich bezig met stoffen. S2Bij scheikunde gaat het om het veranderen van stoffen. Chemie is overal om je heen. Jijzelf bent ook een chemisch fabriekje. De hele dag ben jij van de zuurstof die je inademt andere stoffen aan het maken, en wat dacht je van het verteren van het voedsel dat je eet. En het bereiden van voedsel is ook chemie.
Mensen willen de wereld naar hun hand zetten. Hun omgeving verbeteren, meer welvaart creëren. Daartoe moet je eerst verklaringen vinden voor de verschijnselen die je waarneemt. Mensen maken van de verschijnselen die ze zien modellen. Je kunt de deeltjes waaruit stoffen bestaan niet zien, maar met modellen kun je wel begrijpen hoe iets werkt:

Hoe werkt zeep?Wat gebeurt er bij het smelten en verdampen van een stof?

Waarom drijft olie op water?S1S4

Als je begrijpt waardoor bepaalde stoffen bepaalde eigenschappen hebben kun je proberen stoffen te maken met de eigenschappen die jij wilt. Chemici zijn bezig met het maken van nieuwe stoffen, stoffen met de eigenschappen die zij willen. Denk maar aan allerlei soorten kunststoffen die uit aardolie gemaakt worden, aan medicijnen, aan cosmetische producten.

Ook levert de chemie in de maatschappij een bijdrage aan de zorg voor het milieu. Wat dacht je van het zuiveren van water, of van uitlaatgassen. Bovendien wordt er ook heel veel onderzoek gedaan naar het ontwikkelen van een schone brandstof, b.v. waterstof.
S3

Practicum titratie 4 Vmbo
Practicum titratie

AANMELDEN 2018 trans260