School voor interconfessioneel vmbo, mavo en gemengde leerweg
Bij science leer je over dingen die met natuurkunde, scheikunde en techniek te maken hebben. Bijvoorbeeld röntgenstraling, water en lucht, warmte, elektriciteit, licht, bewegen en geluid.

Je hebt het vak science alleen in de onderbouw, in de bovenbouw heb je de vakken natuurkunde en scheikunde.

Science

Je werkt bij science niet alleen uit het boek, je doet ook proefjes en maakt werkstukken.

AANMELDEN 2018 trans260