School voor interconfessioneel vmbo, mavo en gemengde leerweg

Interconfessioneel: we vinden dat iedereen recht heeft op zijn eigen geloof. We hebben aandacht voor elkaar en vinden het belangrijk om iets voor een ander over te hebben. In het eerste leerjaar krijgen alle leerlingen een sociale vaardigheidstraining waarin ze o.a. leren respectvol met elkaar om te gaan en op een prettige manier voor zichzelf op te komen.

Gaudí-leren: een uniek onderwijsconcept bedacht door de medewerkers van Gaudí. Elk jaar ontwikkelen we door en passen ons onderwijs aan aan deze tijd.

9e-uren: Gaudiviteiten: je leert niet alleen in de les. Je kunt je talenten ook ontwikkelen tijdens onze Gaudiviteiten. Je kunt vrijwillig meedoen aan extra sport, wetenschap en kunst en cultuur. Als je je opgegeven hebt, verplicht je jezelf tot het bijwonen van elke les.

Studiebegeleiding en huiswerkklas: als je niet genoeg tot leren komt, bieden we tijdens het 9e uur studiebegeleiding aan. Dit kan zijn extra begeleiding in leren leren, of vakgerichte ondersteuning. Ook kun je op school jouw huiswerk maken in de huiswerkklas.

Activiteiten: school is niet alleen maar leren. Op Gaudí hebben we ook andere activiteiten. Een jaarlijkse talentenjacht (Gaudí-night), schoolfeesten, met kerst een kerstgala, excursies, Gaudiviteiten, een buitenlandreis en sportdagen.

Magister: is een programma waarin we jouw voortgang bijhouden en waarin jij en jouw ouders de voortgang kunnen zien maar ook de studiewijzers en extra digital oefenmateriaal.

Studiewijzers: We werken met studiewijzers per periode, per vak. In Magister kun je precies zien wat we elke periode behandelen en wat er van je verwacht wordt.

Zorg: de mentor is je belangrijkste begeleider. Op Gaudí heeft een klas bijna altijd twee mentoren zodat er altijd een mentor op school is als je die nodig hebt. Als er extra begeleiding nodig is, gaan de teamleider en de zorgcoördinator op zoek naar wat jij nodig hebt en regelen de extra begeleiding zo snel mogelijk.

Dyslexie/dyscalculie: hiervoor krijg je bij ons begeleiding en faciliteiten. We houden rekening met je!

AANMELDEN 2018 trans260