School voor interconfessioneel vmbo, mavo en gemengde leerweg
MR logo
Elke school of onderwijsinstelling moet een medezeggenschapsraad, ondernemingsraad of 
een studentenraad hebben. Via zo’n raad kunnen ouders, leerlingen of medewerkers invloed uitoefenen op het beleid van de school. U kunt bijvoorbeeld meebeslissen over het schoolplan of over fusieplannen. De medezeggenschapsraad heeft de volgende rechten:

• Informatierecht 
Het schoolbestuur moet de medezeggenschapraad tijdig alle informatie geven die de raad nodig heeft om goed te functioneren.

• Adviesrecht 
Het schoolbestuur moet voorgenomen besluiten voor advies voorleggen aan de medezeggenschapsraad. 

• Instemmingsrecht 
Met bepaalde besluiten van het schoolbestuur moet de medezeggenschapsraad instemmen. Bijvoorbeeld bij de vaststelling of wijziging van de formatie van de school.

De structuur van de MR op de PSG is momenteel als volgt. Centraal is er de Centrale Medezeggenschap Raad (CMR). Deze raad bestaat uit ouders, leerlingen OP en OOP van de gehele PSG. Deze raad heeft bovenstaande rechten over zaken die de gehele PSG aangaan. Naast de CMR is er een Personeels Medezeggenschap Raad (PMR). In deze raad hebben zowel OP als OOP zitting en hebben bovengenoemde rechten als het gaat om personeelsaangelegenheden binnen de PSG. Als laatste hebben we op elke school een Vestigings Medezeggenschap Raad (VMR). Deze raad heeft bovenstaande rechten over alle zaken die de vestiging aangaan.

De VMR van Antoni Gaudí is als volgt opgebouwd:
Voorzitter: B. de Boer (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)
Sectretaris: M. de Boer (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)

Lid van VMR:
J. de Best
N. Schermerhorn

Twee leerlingen en twee ouders maken de VMR compleet.

Mocht u meer informatie willen hebben, bent u benieuwd wat wij zoal doen of heeft u op of aanmerkingen dan kunt u dit kenbaar maken door te mailen naar de voorzitter of de secretaris. Ons streven is altijd om binnen 24 uur een mail te beantwoorden. 

AANMELDEN 2018 trans260