School voor interconfessioneel vmbo, mavo en gemengde leerweg

SG Antoni Gaudí en de vmbo/pro-campus
In augustus 2008 heeft de vmbo/pro-campus vorm gekregen. Het SG Gerrit Rietveld, SG W.J.Bladergroen en SG Nelson Mandela maken samen met SG Antoni Gaudí de campus compleet. Door samen te werken kunnen we flink uitpakken met faciliteiten als de mediatheek en praktijklokalen. Ook op het gebied organisatie en doorstroming naar het mbo biedt de vmbo/pro-campus voordelen.

Schoolleiding
De eindverantwoordelijkheid voor de school berust bij de ​sectordirecteur de heer R. Visser. ​De dagelijkse leiding ligt bij de afdelingsdirecteur, mevrouw A. Kok. Daarnaast zijn er 2 teamleiders. Teamleiders sturen een team van docenten aan, zij zijn na de mentor ook de contactpersonen voor ouders. Op onze school hebben we een onderbouw- en een bovenbouwteam.

Teamleider ​de heer M. de Boer is voor de onderbouw, voor de bovenbouw is dat mevrouw ​N. Schermerhorn.

AANMELDEN 2018 trans260