School voor interconfessioneel vmbo, mavo en gemengde leerweg
Officieel betekent interconfessioneel 'samengesteld uit verschillende levensovertuigingen': Rooms Katholiek en Protestants Christelijk.

Op onze school betekent het dat we open staan voor alle geloofsovertuigingen. Het past bij onze school op zoek te gaan naar de punten van overeenkomst en in een open opstelling met elkaar en van elkaar te leren.

Kernbegrippen daarbij zijn:
  • Respect: aandacht hebben voor elkaar en voor de omgeving
  • Delen: wat voor elkaar over hebben, elkaar wat gunnen
  • Verantwoordelijkheid: verantwoordelijkheid geven en nemen.

"Interconfessioneel" staat er dan ook niet zomaar. Het zegt iets over de manier waarop wij met elkaar omgaan. We accepteren elkaar zoals we zijn. Dik of dun, leerling of leraar, wit of zwart: we zijn allemaal mensen die elkaars respect verdienen. Pesten wordt dan ook niet geaccepteerd.

Ieder mens, dus ook elke leerling, heeft een bepaalde godsdienst of levensbeschouwing; een bepaalde kijk op het leven. In de Levo-lessen willen we je laten zien waarom en wat ze geloven en hoe ze dat tot uiting brengen. Er wordt aandacht gegeven aan alle wereldgodsdiensten.

AANMELDEN 2018 trans260