School voor interconfessioneel mavo-onderwijs

Aanmelden

Hoe kunt u uw zoon of dochter aanmelden voor onze school?


Zodra er duidelijk is vanaf welke datum u uw zoon of dochter kunt aanmelden zal dat hier op de website aangekondigd worden.

Aanmelden

Aanmelden klas 1 schooljaar 2021-2022

Zodra er meer info bekend is over de aanmeldprocedure kunt u hier terecht.

Bevestigde aanmelding
Als u alle stappen correct heeft doorlopen ontvangt u automatisch een e-mailbevestiging, inclusief kopie van het aanmeldingsformulier. De datum van deze bevestiging geldt als datum van aanmelden.

Aanmelden klas 2 en hoger

Zit uw kind al op een middelbare school en wilt u overstappen naar onze school? Neem dan contact met ons via het contactformulier.

Open dagen en meeloopdagen
Wilt u uw kind nog niet direct aanmelden, maar eerst een kijkje nemen op onze school? Bekijk dan hier de agenda meeloop- en opendag.