School voor interconfessioneel mavo-onderwijs

Daarom kies je voor ons!

We zijn een school voor mavo (Theoretische Leerweg)

Bij ons:

  • Kennen we elkaar
  • Word je door je mentor, vakdocenten en onderwijsassistenten goed gecoacht
  • Werken we met een vast jaarritme met ruimte voor eigen keuzes
  • Heb je in de onderbouw extra lessen rekenen en Nederlands op je rooster staan
  • Is er in de onderbouw extra aandacht voor lessen kunst, ICT, KIC (training handig gedrag) en maatschappijleer
  • Krijg je in klas twee het vak Onderzoeken en Ondernemen (O&O)
  • Hebben we over twee jaar een prachtig nieuw gebouw

Wat maakt ons bijzonder?

Interconfessioneel: bij ons ben je welkom, ongeacht je geloofsovertuiging of levensbeschouwing. We hebben aandacht voor elkaar en vinden het belangrijk om iets voor een ander over te hebben. In het eerste leerjaar krijgen je een sociale vaardigheidstraining waarin je o.a. leert respectvol met elkaar om te gaan en op een prettige manier voor jezelf op te komen.

Huiswerkklas: drie dagen in de week is er een mogelijkheid om je huiswerk te maken in de huiswerkklas. Via je mentor kan je jezelf hiervoor aanmelden en komt het in je rooster te staan. Hierdoor kan je het ook niet vergeten. 

Studiewijzers: we werken met studiewijzers per periode, per vak. In Magister kun je precies zien wat we elke periode behandelen en wat er van je verwacht wordt.

Dyslexie/dyscalculie: hiervoor krijg je bij ons begeleiding en faciliteiten. We houden rekening met je!

Kleine school: Wij zijn een kleine school met een jong en energiek team aan docenten en begeleiders. Zo kunnen we er iedere dag voor zorgen dat onze leerlingen echt gezien worden en weer met een glimlach naar huis gaan.

Activiteiten: school is niet alleen maar leren. Op Gaudí hebben we ook andere activiteiten, schoolfeesten, met kerst een kerstgala, excursies, Gaudí-Days, een buitenlandreis en sportdagen.

Magister: is een programma waarin we jouw voortgang bijhouden en waarin jij en jouw ouders de voortgang kunnen zien maar ook de studiewijzers en extra digitaal oefenmateriaal.

Ondersteuning: de mentor is je belangrijkste begeleider. Op Gaudí heeft een klas bijna altijd twee mentoren zodat er meestal een mentor op school is als je die nodig hebt. Als er extra begeleiding nodig is, gaan de teamleider en de ondersteuningscoördinator op zoek naar wat jij nodig hebt en regelen de extra begeleiding zo snel mogelijk.

Zij vertellen

Referenties
Owen

Ik ben samen met mijn beste vriend naar het Antoni Gaudi gegaan, en dat voelde meteen als een tweede thuis. Ik voelde me welkom.

Referenties
Narin

'Mijn favoriete vak is kunst, daar kan ik mijn creativiteit in kwijt. We krijgen dit 4 uur per week!'

Referenties
Duuk

'Ik vond het meteen de leukste school van alle scholen die ik heb bezocht. Het is er erg gezellig.’