School voor interconfessioneel mavo-onderwijs

Ons onderwijs

In ons onderwijs staan leerdoelen centraal. We werken vanuit de overtuiging dat leerlingen en medewerkers zich samen ontwikkelen en elkaars verschillen leren begrijpen en respecteren. We maken ook ruimte voor maatwerk wanneer leerlingen een meer persoonlijke aanpak nodig hebben.   

In onze school  

  • Dragen we verantwoordelijkheid voor elkaar, de omgeving en het eigen leerproces.  
  • Bieden we onderwijs dat gericht is op de vaardigheden: onderzoek, creativiteit, reflectie en ondernemerschap.  
  • Leren we leerlingen om goed naar zichzelf te kijken en feedback te geven en te ontvangen.  
    Zo krijgen ze zicht op hun eigen kwaliteiten en mogelijkheden goed doordachte keuzes kunnen maken.   
  • Coachen we de leerlingen; samen waar dat kan en vanuit maatwerk waar nodig.   
  • Hebben we aandacht voor kunst, de maatschappij en de eigen leefwereld. 
  • Werken we vanuit een vaste cyclus: Plan Do Check Act 

Verantwoordelijkheid

Op Gaudí leiden we op voor een mavo-diploma. Daar werk je vier jaar naartoe, met begeleiding van je docenten, de mentor en je ouders. Want samen kun je meer dan alleen.

We leren je om steeds meer zelf verantwoordelijkheid te nemen. Iedere periode stel je zelf doelen en maak je een plan over hoe je die doelen kunt behalen. De persoonlijke ontwikkeling wordt gevolgd en vastgelegd in een digitaal portfolio. 

Driemaal per jaar voer je een driehoeksgesprek met je mentor en jouw ouders. Tijdens het driehoeksgesprek wordt de persoonlijke ontwikkeling besproken en worden er doelen gesteld voor de komende periode.

Aan het begin van iedere les worden de leerdoelen besproken en behandeld. In de lessen oefen je om steeds meer te leren en krijg je adviezen om steeds beter te worden. Daarnaast maken we tijd vrij voor maatwerk. Dan mag je zelf kiezen welke lessen je graag wilt volgen om wat extra begeleiding te krijgen.

Ritme

Ons schooljaar is verdeeld in vier periodes. Een periode bestaat uit lesweken, een maatwerkweek en de periode wordt afgesloten met een slotweek. In de maatwerkweek krijg je extra ondersteuning bij de vakken die je moeilijk vindt, maar je kunt er ook voor kiezen om iets extra’s te doen bij vakken die je heel leuk vindt! De keuze is aan jou!


Maatwerk

Vier keer per schooljaar staat er een maatwerkweek in de agenda. In deze week draaien we een 30-minuten rooster, waardoor we in de ochtend en middag tijd overhebben om maatwerkuren in te plannen. Samen met je mentor en je ouders kies je zelf voor welke vakken je nog extra verdieping of uitleg nodig hebt, om je goed voor te bereiden op de toetsen in de slotweek. Vanaf periode 2 krijg je van je vakdocenten ook een advies om je wel of niet in te schrijven voor dat betreffende vak. Je krijgt echter zelf de verantwoordelijkheid om te kiezen.

De les

Kennis opdoen is erg belangrijk. We besteden daar aandacht aan in de kernvakken. We leren je de informatie die je verwerft goed te begrijpen en te combineren, zodat je het op verschillende manieren kunt toepassen.

In de lessen maakt de docent duidelijk wat hij of zij verwacht. Op het bord staat wat het doel van de les is. Voor jou is zo heel duidelijk wat je die les gaat leren. Aan het einde van de les kijkt de docent samen met jou of het doel is behaald. De meeste lessen duren 45 minuten, maar er zijn ook dubbele uren. Als je zelfstandig genoeg bent, mag je soms een deel van de les op het leerplein werken. De onderwijsassistenten kunnen je daar begeleiden.

Er zijn niet alleen theorielessen, maar ook praktijklessen zoals science, kunst en lichamelijke opvoeding. Daarnaast is er het vak onderzoeken & ondernemen waarbij je in groepjes werkt aan een project.

Kunst en Maatschappij

Kunst is niet alleen leuk, maar ook belangrijk voor de hersenontwikkeling. In de onderbouw krijg je per week vier lessen kunst. In de bovenbouw kan je zelfs kiezen voor het examenvak tekenen. 

De school staat in de maatschappij, daarom besteden we veel aandacht aan de wereld en de mensen om ons heen in het vak maatschappijleer. Dat krijg je vanaf het eerste leerjaar. Er zijn regelmatig projecten waarbij je iets doet dat goed is voor de wereld of voor iemand anders. Daarnaast loop je elk jaar stage; eerst een dag maar in de bovenbouw een hele week.