School voor interconfessioneel mavo-onderwijs

Veelgestelde vragen

Wij geven graag antwoord op alle vragen, zowel van (aankomend) leerlingen als van hun ouders en verzorgers. Staat jouw vraag er niet bij? Neem dan contact met ons op. 

Ouders

Hoe wordt er omgegaan met lesuitval en tussenuren?
Lessen worden overgenomen door andere docenten. Tussenuren worden zoveel mogelijk voorkomen bij het maken van het rooster.

Mijn kind heeft dyslexie, faalangst, adhd e.a.. Hoe gaan jullie daar mee om?
Voor leerlingen die extra leerlingbegeleiding nodig hebben wordt zorg op maat geboden gecoördineerd door de ondersteuningscoördinator. De hulp wordt gegeven door experts. Zo hebben we een remedial teacher, een begeleider passend onderwijs en schoolmaatschappelijk werk binnen de school. Als er nog specifiekere hulp nodig is dan schakelen we een expert van het Orthopedagogisch Centrum (OPDC) in.

Is er huiswerkbegeleiding, studiebegeleiding, RT?
Ja: Remedial Teaching wordt aangeboden op maat. 3 middagen per week is er de mogelijkheid huiswerk op school te maken in de huiswerkklas. Ook de mentor kan een rol spelen in het omgaan met huiswerk. Tijdens het mku (mentor keuze uur) kan de mentor begeleiding op maat geven.

Hoe gaan jullie om met pesten?
Alle scholen van de PSG kennen een pestprotocol. Het Gaudi heeft een anti-pestcooördinator waar de mentor bij terecht kan. Zij begeleidt de mentor, leerlingen en soms klassen bij de aanpak van pestgedrag. In ernstige gevallen wordt de veiligheidscoördinator ingeschakeld.

In het eerste leerjaar krijgen onze leerlingen sociale-vaardigheidslessen waarin ze leren grenzen aan te geven, respectvol met elkaar om te gaan, voor zichzelf op te komen, enz.

Mijn zoon/dochter heeft LWOO advies. Kan hij/zij bij jullie op school terecht?
Dat ligt er aan. In principe bieden we Leerwegondersteuning (LWOO) aan in alle leerwegen van het VMBO. Of een leerling een LWO-indicatie krijgt en recht heeft op extra begeleiding wordt vastgesteld door de Regionale Verwijzingscommissie (RVC). Daarbij spelen leerachterstanden, intelligentie (NIO) en eventuele sociaal emotionele problemen een rol. Veel LWOO leerlingen krijgen uiteindelijk een plekje op W.J. Bladergroen (PSG). Ook op onze school worden echter leerlingen met LWOO aangenomen. Het gaat dan meestal om leerlingen die wel de intelligentie hebben (NIO-score) maar door omstandigheden toch leerachterstanden hebben ontwikkeld.

 

Leerlingen

Kom ik bij mijn vriendjes of vriendinnetjes in de klas?
Dit kun je aangeven op het aanmeldformulier. Er wordt zoveel mogelijk rekening mee gehouden.

Welke activiteiten zijn er naast de lessen?
Er zijn introductiedagen ('werkweek'), sportdagen, een podiumavond, kerstviering, excursies voor verschillende vakken, in leerjaar 3/4 een reis naar het buitenland, maatschappelijke stages (MAS) en GauDdays

Krijg je veel huiswerk?
Dat is goed te doen. Wanneer je tijdens de les goed aan de opdrachten werkt, houd je weinig maakwerk over voor thuis. Je moet thuis natuurlijk wel leren voor een toets of overhoring.

Voor ouders 

Heeft u een kind op school of overweegt u uw kind aan te melden? Hier vindt u de alle informatie over onze school!

The RentCompany

Hier vindt u meer informatie over het huren of kopen van een laptop via The RentCompany

Voor groep 8

Wil je precies weten wat je kunt verwachten als je voor SG Antoni Gaudí kiest? Je leest het hier. 

Nieuwsgierig? 

Ben je benieuwd naar de sfeer op onze school? Hier kun je digitaal vast even 'binnen kijken'.