School voor interconfessioneel mavo-onderwijs

Waarom kies je voor ons?

Waarom SG Antoni Gaudi?

We zijn een school voor MAVO (Theoretische Leerweg) en MAVO/HAVO (leerjaar 1).

Bij ons:

  • Ben je geen nummertje en kennen we elkaar allemaal bij naam
  • Kan je uitblinken in kunst, techniek en sport
  • Vinden we goede cijfers halen net zo belangrijk als het naar school gaan met een glimlach
  • Is het gewoon knus, leuk en gezellig
  • Is er een goede aansluiting met het MBO

Wat maakt ons bijzonder?

Interconfessioneel: bij ons ben je welkom, ongeacht je geloofsovertuiging of levensbeschouwing. We hebben aandacht voor elkaar en vinden het belangrijk om iets voor een ander over te hebben. In het eerste leerjaar krijgen je een sociale vaardigheidstraining waarin je o.a. leert respectvol met elkaar om te gaan en op een prettige manier voor jezelf op te komen.

Gaudí-leren: een uniek onderwijsconcept bedacht door ons eigen team. Elk jaar ontwikkelen we door en passen ons onderwijs aan aan deze tijd.

9e-uren: 

  • Gaudiviteiten: je leert niet alleen in de les. Je kunt je talenten ook ontwikkelen tijdens onze Gaudiviteiten. Je kunt vrijwillig meedoen aan extra sport, techniek en kunst. Als je je opgegeven hebt, verplicht je jezelf tot het bijwonen van elke les.
  • Studiebegeleiding: als je niet genoeg tot leren komt, bieden we tijdens het 9e uur studiebegeleiding aan. Dit kan zijn extra begeleiding in leren leren, of vakgerichte ondersteuning.
  • Huiswerkklas: je kunt op school je huiswerk maken in de huiswerkklas.


Studiebegeleiding en huiswerkklas:
als je niet genoeg tot leren komt, bieden we tijdens het 9e uur studiebegeleiding aan. Dit kan zijn extra begeleiding in leren leren, of vakgerichte ondersteuning. Ook kun je op school jouw huiswerk maken in de huiswerkklas.

Kleine school: Wij zijn een kleine school met een jong en energiek team aan docenten en begeleiders. Zo kunnen we er iedere dag voor zorgen dat onze leerlingen echt gezien worden en weer met een glimlach naar huis gaan.

Activiteiten: school is niet alleen maar leren. Op Gaudí hebben we ook andere activiteiten, schoolfeesten, met kerst een kerstgala, excursies, Gaudiviteiten, een buitenlandreis en sportdagen.

Magister: is een programma waarin we jouw voortgang bijhouden en waarin jij en jouw ouders de voortgang kunnen zien maar ook de studiewijzers en extra digitaal oefenmateriaal.

Studiewijzers: we werken met studiewijzers per periode, per vak. In Magister kun je precies zien wat we elke periode behandelen en wat er van je verwacht wordt.

Ondersteuning: de mentor is je belangrijkste begeleider. Op Gaudí heeft een klas bijna altijd twee mentoren zodat er meestal een mentor op school is als je die nodig hebt. Als er extra begeleiding nodig is, gaan de teamleider en de ondersteuningscoördinator op zoek naar wat jij nodig hebt en regelen de extra begeleiding zo snel mogelijk.

Dyslexie/dyscalculie: hiervoor krijg je bij ons begeleiding en faciliteiten. We houden rekening met je!

Zij vertellen

Referenties
Owen, klas 1A

Ik ben samen met mijn beste vriend naar het Antoni Gaudi gegaan, en dat voelde meteen als een tweede thuis. Ik voelde me welkom.

Referenties
Alicia, klas 1A

'De driehoeksgesprekken zorgen ervoor dat ook je ouders weten hoe het met je gaat op school. Dat is erg fijn.'

Referenties
Duuk, klas 1A

'Ik vond het meteen de leukste school van alle scholen die ik heb bezocht. Het is er erg gezellig.’