School voor interconfessioneel mavo-onderwijs

Waarom kies je voor ons?

Waarom SG Antoni Gaudi?

We zijn een school voor MAVO (Theoretische Leerweg) en MAVO/HAVO (leerjaar 1).

Bij ons:

  • kan je uitblinken in kunst, techniek en sport
  • is er een goede aansluiting met het MBO (Regio College)
  • vinden we goede cijfers halen belangrijk
  • is het gewoon leuk en gezellig

Wat maakt ons bijzonder?

Interconfessioneel: Bij ons ben je welkom, ongeacht je geloofsovertuiging of levensbeschouwing. We hebben aandacht voor elkaar en vinden het belangrijk om iets voor een ander over te hebben. In het eerste leerjaar krijgen je een sociale vaardigheidstraining waarin je o.a. leert respectvol met elkaar om te gaan en op een prettige manier voor jezelf op te komen.

Gaudí-leren: een uniek onderwijsconcept bedacht door de medewerkers van Gaudí. Elk jaar ontwikkelen we door en passen ons onderwijs aan aan deze tijd.

9e-uren: 

  • Gaudiviteiten: je leert niet alleen in de les. Je kunt je talenten ook ontwikkelen tijdens onze Gaudiviteiten. Je kunt vrijwillig meedoen aan extra sport, techniek en kunst. Als je je opgegeven hebt, verplicht je jezelf tot het bijwonen van elke les.
  • Studiebegeleiding: als je niet genoeg tot leren komt, bieden we tijdens het 9e uur studiebegeleiding aan. Dit kan zijn extra begeleiding in leren leren, of vakgerichte ondersteuning.
  • Huiswerkklas: je kunt op school je huiswerk maken in de huiswerkklas.

Studiebegeleiding en huiswerkklas: als je niet genoeg tot leren komt, bieden we tijdens het 9e uur studiebegeleiding aan. Dit kan zijn extra begeleiding in leren leren, of vakgerichte ondersteuning. Ook kun je op school jouw huiswerk maken in de huiswerkklas.

Activiteiten: school is niet alleen maar leren. Op Gaudí hebben we ook andere activiteiten. Een jaarlijkse talentenjacht (Gaudí-night), schoolfeesten, met kerst een kerstgala, excursies, Gaudiviteiten, een buitenlandreis en sportdagen.

Magister: is een programma waarin we jouw voortgang bijhouden en waarin jij en jouw ouders de voortgang kunnen zien maar ook de studiewijzers en extra digitaal oefenmateriaal.

Studiewijzers: We werken met studiewijzers per periode, per vak. In Magister kun je precies zien wat we elke periode behandelen en wat er van je verwacht wordt.

Zorg: De mentor is je belangrijkste begeleider. Op Gaudí heeft een klas bijna altijd twee mentoren zodat er meestal een mentor op school is als je die nodig hebt. Als er extra begeleiding nodig is, gaan de teamleider en de ondersteuningscoördinator op zoek naar wat jij nodig hebt en regelen de extra begeleiding zo snel mogelijk.

Dyslexie/dyscalculie: hiervoor krijg je bij ons begeleiding en faciliteiten. We houden rekening met je!

Zij vertellen

Referenties
Isa, klas 1a

'De studiewijzers zijn super handig!'

Referenties
Indra, klas 2c

'Ik koos voor Gaudí vanwege mijn interesse in science.'

Referenties
Mevrouw Mens, docent Engels

'Op onze school heerst rust, dat komt door de normen en waarden die binnen de school gelden.'