School voor interconfessioneel mavo-onderwijs

Onze kracht

Het onderwijs op SG Antoni Gaudí

SG Antoni Gaudi is een school met een eigen onderwijsconcept: 'Gaudí-leren'.

Dit concept is gebaseerd op onze overtuiging dat leren draait om persoonlijke ontwikkeling en dat leren daarnaast een sociaal proces is: leren doe je niet alleen. De huidige maatschappij vraagt om sterke individuen, maar ze moeten wel goed kunnen samenwerken. Iedereen levert zijn eigen bijdrage en daarbij hebben we elkaar nodig. We vinden het belangrijk om te delen; we vieren onze successen. Leerlingen presenteren daarom de opbrengst van talent-uren aan elkaar. Bovendien worden de ouders regelmatig uitgenodigd om voorstellingen of tentoonstellingen te komen bekijken.

Vaardigheden

Onze wereld vraagt om een persoonlijke manier van werken, leerlingen leren dus:

  • informatie te verwerven en er betekenis aan te geven
  • kritisch te denken
  • nieuwe situaties creatief te benaderen.

Ook de sociale vaardigheden zijn belangrijk dus ze leren:

  • goed te communiceren
  • samen te werken
  • initiatieven te nemen: een actieve houding te hebben.


Passend onderwijs

Passend onderwijs gaat niet uit van eventuele beperkingen maar van de mogelijkheden van kinderen. Met passend onderwijs willen we zoveel mogelijk kinderen onderwijs laten volgen op een gewone school in hun buurt.

Gaudiviteiten

Tijdens de Gaudiviteiten gaan leerlingen op zoek naar de eigen talenten. Er worden cursussen aangeboden in verschillende leergebieden; bijvoorbeeld kunst, techniek of sport. De leerlingen maken elke periode een keuze en kunnen zo hun talenten ontdekken en ontwikkelen.

Begeleidingsuren

Tijdens de begeleidingsuren wordt extra begeleiding op cognitief gebied aangeboden. Deze uren worden per periode een aantal weken aangeboden. 

Kennis

Kennis opdoen is erg belangrijk. We besteden daar aandacht aan in de kernvakken. Leerlingen leren de informatie die ze verwerven goed te begrijpen en te combineren, zodat ze het op verschillende manieren kunnen toepassen.

Op Gaudí hebben wij afgesproken dat we korte klassikale instructie geven waarna leerlingen zelfstandig aan het werk gaan en de docent rondloopt om individuele instructie te geven. Per vak worden er opdrachten gegeven waarbij de kennis wordt vergroot, geïnterpreteerd en toegepast. De opdrachten van alle vakken staan samen op de studiewijzer. 

Driehoeksgesprek en coaching

De persoonlijke ontwikkeling wordt gevolgd en vastgelegd in het portfolio.

Driemaal per jaar voeren leerlingen een driehoeksgesprek met hun mentor en hun ouders. Tijdens het driehoeksgesprek wordt de persoonlijke ontwikkeling besproken en worden er doelen gesteld voor de komende periode. 

Doorstroomverhalen

Doorstroomverhalen
Martijn Reuver

‘De leukste schooljaren van mijn leven!’

Martijn begon op Bladergroen, maar behaalde zijn mavo-diploma op SG Antoni Gaudí.

Doorstroomverhalen
Roos Maas

‘Liever een mix van praktijk en theorie’

Roos stapte over van de mavo naar het kaderberoepsgerichte vmbo.

Doorstroomverhalen
Lisanne Donker en Vivian Nguyn

‘Een extra taal komt altijd van pas!’

Oud-leerlingen Lisanne en Vivian kozen Duits als extra vak.